Fokusgrupp Fysisk Miljö Österbybruk

Visioner:
Knyta ihop handelsområdet i centrum med området kring Herrgården.
Fler P-platser i centrum.
Ändring av busshållplats i centrum.
Nytt skyltkoncept.
Flytta bort återvinningscontainers som står bakom Ica & Coop.
Nytt hållplatsläge för UL i Centrum (utredning pågår hos UL).
Fler P-platser i Centrum (planering pågår, Kommunen).
Gemensam stor digital tavla på taket på Apoteksfastigheten.
En lekplats ”miniatyr herrgårdsområdet” i backen mellan områdena.
En liggande urna eller liknande som med blommor i backen.

Syftet:
Skapa en naturlig marknadsplats längs vägen mellan centrum och herrgårdsområdet.
En plats för umgänge i form av en lekplats och sittplatser i anslutning till Kulturhuset i G:a Skolan (Kulturskola/Bibliotek/Utställningar etc.)

Vinter- & julbelysning:
Lagom till advent kom den nya belysningen. Ljusslingor och istappar…   

Kontakta ortsamordnaren: Stefan Skoglund, 070-604 45 75, stefan@naturjouren.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun