Fokusgrupp Marknadsföring Österbybruk

Visioner:
Fokusgruppen har börjat skissa på hur man kan marknadsföra Österbybruk genom att synliggöra ortens rika utbud av attraktioner och aktiviteter.
Dom har även börjat kartlägga attraktiva fastigheter och mark för byggandet av bostäder.
En samlande webbplats med tydlig fokus på besökande och aktuella frågor och händelser för personer som bor här eller kan tänka sig flytta hit i samarbete med www.visitroslagen och denna sida, www.osterbybrukinfo.se.
Gruppen vill att det tas fram en tydlig behovsspecifikation för publika sidor.

Målet:
Vårt mål är att öka produktionen av bostäder och öka inflyttning i/till Österbybruk.
Sätta Österbybruk på kartan.

Kontakta ortssamordnaren: Stefan Skoglund, 070-604 45 75, stefan@naturjouren.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun