Fokusgrupp Handelsplats Österbybruk

Visioner:
Skapa en attraktiv handelsplats med lönsamma företag.
Samarbeta: företagare, fastighetsägare, föreningar och kommun.

Kortsiktiga mål:
Hur fyller vi de tomma lokalerna med nya verksamheter?
Vilka verksamheter vill vi ha? Tillfälliga lösningar?
Vilka är dragarna? Hur kan vi hjälpas åt?
Start av försäljning av lokalt presentkort inom hela Östhammars kommun.

Nya möjligheter?
I Swedbanks gamla lokaler finns det nu möjlighet att hyra till korttidskontrakt.


Foto: Micaela Zackrisson

Är du intresserad?
Arbetar du hemifrån eller funderar på att bli egen företagare.
Vill du prova på att vara egen företagare under en viss tid?
Behöver du en tillfällig pop-up yta under en kortare period?
Vill du ha en outlet eller bara nå nya kunder?

Vi vill skapa nya handelsplatser på flera orter i vår kommun tillsammans med fastighetsägarna. Vi vill skapa möjligheter att boka tillfälliga försäljningsytor i Österbybruk, men även Östhammar för att nå nya kundmarknader och öppna upp för ett ständigt nyhetsvärde på respektive ort. För att skapa attraktiva handelsplatser vill vi även ta med oss dina tankar och idéer.

Kontakta ortsamordnaren:  Stefan Skoglund, 070-271 5239, osterbybruk@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun