Fokusgrupp Handelsplats Österbybruk

Fokusgruppen för Österbybruks handelsplats har träffats regelbundet med anledning av lediga lokaler och ett försämrat utbud på orten.
Vad kan vi göra tillsammans?
Hur kan vi vända trenden och skapa en attraktivare handelsplats?
Hur fyller vi de tomma lokalerna med nya verksamheter?
Kan vi skapa tillfälliga lösningar?
Vilka är dragarna?
Gruppen vill skapa en dialog och en handlingsplan för torget i samverkan med andra.
Det händer och planeras mycket i Österbybruk. Orten har ett otroligt brett evenemangsutbud som lockar till sig människor. Hur kan vi växa och utveckla platsen vidare?

På vårt senaste möte beslutade vi att gå vidare genom att öppna upp för en dialog med de som bor och arbetar i Österbybruk.
I anslutning till Öppet Bruk den 1/6 kommer Ortsamordnaren i projektet Attraktiva och levande orter, tillika ordförande i Österbybruks företagarförening finnas på plats i ett ”Idé tält”.
Vad har ortsborna själva för idéer och visioner för platsen? Nu vill vi veta vad ni tycker.
Tillsammans blir vi så mycket starkare!

Samtidigt planerar gruppen att söka projektmedel till en ”förstudie” där vi tar fram en framtidsbild för Österbybruks torg, med era visioner som underlag. En genomarbetad och förankrad vision är en tydlig framgångsfaktor för platsen. En vision som dessutom är vitaliserad och som fångar aktörens framtidsdrömmar gör utvecklingsinsatserna ännu mer effektiva och träffsäkra.
Vi vill även titta på backen mellan torget och herrgårdsområdet tillsammans med fokusgruppen för ”Fysisk miljö” och Östhammars kommun. Hur knyter vi ihop platserna?

Medverkande: Företag, fastighetsägare, Östhammars kommun, Österbybruks Företagarförening, Utvecklingsgruppen, Stiftelsen Österbybruk Herrgård samt lokala hantverkare, föreningar. och eldsjälar. 

Kontakta Handelsutvecklare:  Micaela Zackrisson, 073-742 82 28, micaela@foretagisamverkan.se

Kontakta Ortssamordnaren: Stefan Skoglund, 070-604 45 75, stefan@naturjouren.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun


Foto: Micaela Zackrisson