Fokusgrupp Tätortsnära Gröna Stråk

Visioner:

Fokusgruppen är nystartad, men har hunnit med att göra tre vandringar.
Det finns planer på att utveckla stråken med hjälp av bidrag avsedda för den här sortens utveckling av grönområden.

Kontakta ortsamordnaren:

Stefan Skoglund, 070-604 45 75, stefan@naturjouren.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun