Kommande möten Fokusgrupper

Fokusgrupp Marknadsföring/Event:
Måndag 18 nov. kl.18:30, Biblioteket.

Fokusgrupp Fysisk Miljö:
Torsdag 7 nov. kl.18:30, Biblioteket.

Fokusgrupp Tätortsnära Gröna Stråk:
Måndag 4 nov. kl.18:30, Kyrkans Hus.

Kontakta ortssamordnaren: Stefan Skoglund, 070-604 45 75,  stefan@naturjouren.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun