Kommande möten Fokusgrupper

Fokusgrupp Marknadsföring Österbybruk:

24 april kl.18:30 i Österbybruks Herrgård

Fokusgrupp Fysisk miljö Österbybruk:

13 maj kl. 15:00 i Österbybruks Herrgård

Fokusgrupp Tätortsnära Gröna stråk:

23 april kl.18:30 i Österbybruks Herrgård
6 maj kl.15:00 i Österbybruks Herrgård

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun